Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Historia wsi |
Ważne telefony

233 42 17 - Urząd Gminy

230 61 33 - Parafia

230 61 13 - Szkoła Podstawowa

233 44 19 - Gimnazjum

230 61 12 - Ośrodek zdrowia w

Kotulinie

233 24 24 - Szpital Pyskowice

230 61 08 - Straż pożarna Kotulin

336 91 83 - Posterunek policji

Toszek

333 50 76 - Punkt apteczny

Grzybek

233 87 62 - Remedium

Pyskowice

Statystyki
Działa od: Kwiecień 14, 2012
Wizyty ogólnie:  67705
Wizyty dzisiaj: 37
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gości.

Historia wsi

Historia Kotulina

      Kotulin jest jedną z najstarszych wsi Górnego Śląska. Jego początki sięgają wieku XIII, kiedy to rozpoczęła się kolonizacja niemiecka a na Śląsk dotarli osadnicy z Zachodu.

     W „Kronice parafialnej” odnotowano, że Hrabia Januzjusz (Janussius) 20 stycznia 1257 roku uzyskał zezwolenie od księcia Władysława na założenie według prawa niemieckiego nowego osiedla w lesie Chotulin, który to las należał do Chotulina vel Kotulina Małego. Osiedle to, później wieś, od 1305 roku w dokumentacjach nosi nazwę Magnum Chotulin, czyli Kotulin Wielki w odróżnieniu od wcześniejszego Kotulina Małego.

     Historia wsi nierozerwalnie związania jest z historią parafii, które według zapisu w „Kronice parafialnej” została erygowana w 1285 roku. Na podstawie źródeł można wysnuć wniosek, iż pierwotnie w Kotulinie Małym był kościół, a w zachodniej części Kotulina Wielkiego, na wzniesieniu, znajdował się cmentarz grzebalny. W 1285 roku, za pierwszego proboszcza Aleksego, został przeniesiony tu z bliżej nieoznaczonej miejscowości kościół pw. Św. Michała Archanioła i ustawiony pośrodku cmentarza. Od 1376 ten kościół nazywano „parafialnym”. Jeszcze w 1447 roku na terenie parafii istniały dwa kościoły. Nie wiadomo jednak, co stało się z „kościółkiem na górce”, skoro w 1502 roku świątynię z Kotulina Małego przeniesiono do Kotulina Wielkiego.

     Od 1648 roku mieszkańcy wsi znaleźli się „w rękach panów toszeckich”. Pierwszy z nich Kaspar de Colonna kupił kotulińskie dobra za 14.500 talarów i przyłączył je do swoich włości.

     W 1783 roku właścicielem dóbr kotulińskich został spadkobierca rodziny de Collonów – hrabia Posadowski. Od 1856 roku Kotulin wszedł w skład dóbr sławięcickich, których właścicielem był książęcy rod Hohenlohe i stan ten trwał aż do końca drugiej wojny światowej. Wtedy to rody ziemiańskie znikały ze społecznej mapy Górnego Śląska, gdyż właściciele ziemscy masowo opuszczali swe włości w obawie przez nadchodzącą Armią Czerwoną, niszczącą większość ich wielowiekowego dorobku.

     W 1914 roku rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Wielu mieszkańców Kotulina zostało powołanych do wojska pruskiego, część z nich zginęła. Po zakończeniu działań wojennych, Kotulin nadal „funkcjonował” w państwie niemieckim.

     Rada Najwyższa, obradująca w Paryżu na konferencji pokojowej, decyzją z dnia 5 czerwca 1919 roku postanowiła przeprowadzić na Górnym Śląsku plebiscyt, w którym miejscowa ludność miała się wypowiedzieć za przynależnością państwową. W związku z tym zaczęły przybywać na Śląsk alianckie siły zbrojne. Kotulin znalazł się w strefie francuskiej. Jak wynika ze statystyk, większość mieszkańców Kotulina i okolic głosowała za Polską, jednak ziemie te nadal pozostały w granicach Niemiec aż do 1945 roku.

     Druga wojna światowa była jeszcze tragiczniejsza w skutkach niż pierwsza. Wielu parafian zginęło, wielu też zostało wziętych do niewoli, tym samym opuścili oni swoją rodzinną miejscowość na długie lata. Byli i tacy, którzy pozostali na obczyźnie i do swojej wsi nie powrócili już nigdy.

Informacje pochodzą z książki pt. Wioska moja miła… O tradycji kulturowej Kotulina i okolic, autorstwa Beaty Grochli

 

Orkiestra na tle starej plebanii

.

.

Kalendarium

Początek XIII wieku – kolonizacja niemiecka na tych terenach

20 styczeń 1257 – hrabia Januzjusz uzyskał pozwolenie na założenie osady w lesie Chotulin

1285 – erygowanie parafii Kotulin, pierwszym proboszczem został Aleksy von Chotvulin

1305 – w dokumentach figuruje nazwa Magnum Chotulin

1376 – kościół w Kotulinie Wielkim nazwano „parafialnym”

1447 – w parafii istnieją jeszcze dwie świątynie

Połowa XV wieku – dobra kotulińskie stały się własnością Henryka Działosza

1505 – przeniesienie świątyni z Kotulina Małego do Kotulina Wielkiego

1536 – zmiana nazwy miejscowości na Kothulin

1562 – wprowadzenie religii protestanckiej (na 67 lat) za sprawą Starzińskiego

1648 – Kotulin znalazł się w posiadaniu „panów toszeckich” – Kaspar de Colonna

1695 – podział dóbr arystokratycznej rodziny de Colonów, Toszek wraz z Kotulinem, przypada hr. Krzysztofowi Leopoldowi de
Colone, jego spadkobiercy są w posiadaniu tych terenów do początku XX wieku

1720 – kronika parafialna informuje o 522 wiernych

1747/48 – kolejna zmiana nazwy na Gross Kottulin (do 1845 i w latach 1864-1936)

1783 – parafia należy do hrabiego Posadowskiego

1805 lub 1808 – pożar kościoła

1856 – Kotulin wchodzi w skład dóbr sławięcickich, właścicielem jest ród Hohenlohe

17 grudzień 1903 – poświęcenie nowo wybudowanego kościoła przez ks. Stanisława Lebeka

13 czerwiec 1915 – konsekracja świątyni, której dokonał biskup wrocławski ks. Karol Augustin

1919 – Kotulin po I wojnie światowej znalazł się w strefie francuskiej

1929 – w Kotulinie istniała szkoła czteroklasowa

1921 – plebiscyt, większość mieszkańców Kotulina opowiedziała się za przyłączeniem do Polski

1932 – wybudowanie szkoły w Kotulinku

1936 – w wyniku akcji germanizacyjnej zmieniono nazwę miejscowości z Gross Kottulin na Rodenau

1 kwiecień 1938 – do Kotulina Wielkiego (Rodenau) włączono Kotulin Mały (Rodlingen)

1946 – odbudowa zamku zniszczonego wskutek działań wojennych

1 wrzesień 1948 – otwarcie nowej szkoły

12 wrzesień 1978 – otwarcie stacji kolejowej w Kotulinie na linii Gliwice – Strzelce Opolskie – Opole

1 październik 1977 – nowym proboszczem został ks. Reinhold Buczek

Listopad 1998 – powstanie parafialnego koła Caritas

20 lipiec 2002 – poświęcenie kaplicy w Balcarzowicach

15 czerwiec 2003 – obchody jubileuszu 100-lecia kościoła parafialnego

    Error in menu source Custom Menu.
Strony internetowe

• Parafia Kotulin

www.kotulin.opole.opoka.org.pl/

• Gmina Toszek

www.toszek.pl/

• Starostwo Powiatowe

www.starostwo.gliwice.pl/pl/

• Szkoła Podstawowa Kotulin

www.spkotulin.edupage.org/

• Gimnazjum w Toszku

gimnazjum-toszek.edupage.org/

• Zamek w Toszku

www.zamektoszek.eu/

• Leśna Kraina Górnego Śląska

www.lesnakrainalgd.pl/

• Ośrodk Pomocy Społecznej w Toszku

www.ops.toszek.pl/

LOKALNA PANORAMA FIRM

• Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Kokoszka

więcej...

• krupatransporte

więcej...

• SALA TANECZNA W KOTULINIE

więcej...

• TIGIS TECHNIKA INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH

więcej...

• MODRZEW (TARTAK)- ZAKŁAD PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY

więcej...

• Serwis Qualität - Adrian Zawiola

więcej...

• PUNKT APTECZNY „GRZYBEK”

więcej...

• ZAKŁAD FRYZJERSKI – MAŁGORZATA KOCUR

więcej...

• ELECTRO-TECHNIK - GRZEGORZ KROLL

www.electro-technik.pl/

więcej...

• TOMA AUTO SERVIS

www.tomaautoservis.pl/

więcej...